Personer Handlingar Platser Fotografier Böcker & Tidningar
Här är du:  Tidningar  >   Femton personer drunknade
Logga in  |  Bli medlem
InnehållKommentarerGjorda ändringarRapporterade fel
 Blekingeposten

Femton personer drunknade

I förrgår afton ingick till K. lotsstyrelsen från Öregrund telegram om, att 15 personer, tillhörande fyr- och lotsplatsen på Örskär, juldagseftermiddagen drunknat uti Örskärssund, ett sund, som skiljer ön Örskär från Gräsön, hvilken senare ö utgör östra gränsen för Öregrundsgrepen. De drunknade voro fyrmästaren Alm med son, fyrväktaren Alm med hustru, lotsen Gräsman med 2 söner [1,2], 1 dotter och 1 svärdotter, lotsen Högström med hustru och 2 barn [1,2], sjömannen Ströman samt en tjensteflicka. Dessa personer hade på juldagsmorgonen begifvit sig öfver Örskärssund för att bivista gudstjensten i den 3 mil från lotsstationen belägna Gräsö kyrka och under hemvägen råkade de ut för en svår snöstorm, hvarunder båten kullseglade. Emellertid finnes nu endast en person qvar alt sköta fyren, nemligen fyrbiträdet, och 3 personer återstå af lotsplatsens 5 lotsar. Närmare detaljer om olyckshändelsen saknas ännu, men torde med det snaraste vara att förvänta.

Datum: 1878-1-2

Drunkning
Örskärsolyckan